top of page

Sanat Terapisi

Sanat; insan oğlunun var olduğu günden beri vardır. Sanat; bireyin iç dünyasındaki duygularını, düşüncelerini, ifade edemediklerini anlatması için aracı bir roldedir. Sanatsal alanın bir ifade biçimi olduğunu fark etmek sanat ve psikolojinin harmanlanabileceğine dair bir fikir doğurmuştur. Sanat; kişi farkında olsun ya da olmasın hissedilen bir duygunun tasvir edilmesine yardımcı olmaktadır. Sanatın, derinlere atılmış duyguları dahi somut bir şekilde açığa çıkarması psikolojinin bu alanla bütünleşmesinin en önemli kanıtıdır.

Sanat için etkileşim oldukça önemlidir. Birbirine katkı sağlayan sanat ve terapinin bir bütün haline getirilerek sanat terapisi adı ile kullanılmasında ise hedef psikolojik problemleri ele almak ve sonrasında da kişiyi yönlendirmeden içten dışa doğru gerçekleşen zihinsel süreçlerine yardımcı olmaktır. Bu zihinsel süreçlerin işleyişinde yaratıcılık önemli bir role sahiptir. Hayal gücü ve yaratıcılık sonucunda kişide içsel imgeler ortaya çıkmaktadır. Bu içsel imgelerin içeriği; müzik, drama ve dans hareketlerinden oluşmaktadır.


Sanat çalışmalarının sonucunda ortaya bir eser çıkmaktadır. Bu eser, sanatı icra eden kişi yani sanatçı için birer araç olarak değerlendirilir. Bazı durumlarda yapılan sanat eseri karmaşık gibi görünebilir. Ancak bu karmaşıklık da gerçek hayatın bir parçasıdır. Kişi kendi içsel karmaşıklığını sanatına aktararak kendisine dışarıdan bakabilme olanağına sahip olur. Böylece hissedilen duyguların yoğunluğu, ağırlığı sanat yoluyla somutlaştırılarak fark edilmesi sağlanır.

Sanat terapisinin birçok alt alanı vardır. Bunlara örnek olarak; resim, heykel, müzik, tiyatro- drama, sinema, fotoğraf, hareket ve dans verilebilir. Sanat terapisi günümüzde terapi tekniklerinde oldukça sık kullanılmaya başlanmıştır. Sanat terapisinin amacı; bireyin korkuları, kaygıları ve huzursuzluklarını yok etmek ya da ortadan kaldırmak değil, bu duyguları daha işlevsel duygulara dönüştürmektir. Bir diğer deyişle bilinçdışında baskılanmış duygu ve düşünceleri açığa çıkarabilmek ve bilinçdışına baskılanmış bu duygu ve düşüncelerin yerine iç görü geliştirmektir.


 

KAYNAKÇA


Çakmak, Ö., Biçer, İ., ve Demir, H. (2020). Sağlıkta Sanat Terapisinin Kullanımı: Literatür Taraması. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2(2), 12-21.

Erinç, S. (1998). Sanat Psikolojisine Giriş. İstanbul: Ütopya Yayınevi. Filiz, Ş. (2016). Sanat Terapisinin Felsefi Boyutları, MJH VI/I, s. 169-183

Göktepe, A. K. (2015). Sanat terapi. Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A. Ş.


 133 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page