top of page

01 Ara Per

|

Online/Çevrimiçi Eğitim

ISST Onaylı Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi

2023 Yılı eğitim kontenjanımız dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz. 2024 yılı eğitim planı yapıldığında duyuru yapılacaktır.

ISST Onaylı Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi
ISST Onaylı Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi

Saat ve Yer

01 Ara 2022 09:30

Online/Çevrimiçi Eğitim

Etkinlik Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Birliği ile ISST (Uluslararası Şema Terapi Derneği) Onaylı Uluslararası Online Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi düzenlenmektedir. Bu eğitim, Uluslararası Şema Terapisti Sertifikası almak için zorunlu olan Temel Düzey Eğitim aşamasıdır. Eğitimi tamamlayanlara 42 saatlik (25 saat teorik +17 saat uygulamalı) Katılım Belgesi verilecektir. Sertifikasyona sahip olmak için temel düzey eğitim sonrası süpervizyon sürecine devam etmek (teorik eğitim sonrası 3 yılı geçirmeme önkoşuluyla) gerekmektedir. 

EĞİTİM TARİHLERİ

2023 Yılı eğitim kontenjanları dolmuştur.

2024 Yılı eğitimi planlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİKLERİ

I. Şema Terapiye Giriş, Kavramlar, Değerlendirme ve Eğitim Evresi:

İşlenecek Konular: Şema Terapi’nin teorik gelişimi, temel duygusal ihtiyaçlar, şemaların, başa çıkma biçimlerinin ve modların kavramsallaştırılması, değerlendirme ve eğitim evresine giriş.

Zaman Planlaması:

Teorik: 5

Uygulama: 2

Şemaları ve modları erken dönem yaşantılarla ilişkilendirmek için görselleştirme çalışması.

II. Değerlendirme ve Eğitim Evresi, Bilişsel Stratejiler:

İşlenecek Konular: Yeni vaka kavramsallaştırması, şemaların, temel duygusal ihtiyaçların, başa çıkma biçimlerinin ve modların vaka kavramsallaştırmasına uyarlanması, tedavinin formülasyonu, şema ve/ya mod kavramlarıyla amaç ve ihtiyaçları belirlemek, bilişsel stratejiler.

Zaman Planlaması:

Teorik: 4

Klinik görüşme ve ölçekler, başa çıkma kartı ve şema günlüğü.

Uygulama: 3

Değerlendirme amaçlı görselleştirme.

III. Yaşantısal Teknikler-I :

İşlenecek Konular: Görselleştirme türleri, yeniden yazma tekniği.

Zaman Planlaması:

Teorik: 4

Uygulama: 3

Özellikle incinmiş ve kızgın çocuk modlarına sınırlı yeniden ebeveynlik uygulanan bir görselleştirme.

IV. Yaşantısal Teknikler II ve Davranışsal Örüntü Bozmak:

İşlenecek Konular: Sandalye tekniği, ödev verme, davranışsal değişimi için strateji geliştirme ve değişime neden olan engellerin üstesinden gelmek.

Zaman Planlaması:

Teorik: 4

Uygulama: 3

Sandalye Tekniği, şema ve mod diyalogları Empatik Yüzleştirme/ Uyum bozucu başa çıkma modlarına, cezalandırıcı ve talepkar ebeveyn modlarına sınır koymak.

V. Terapi İlişkisi:

İşlenecek Konular: Sınırlı yeniden ebeveynlik, empatik yüzleştirme, terapistin şemaları: Terapistin şemalarının tetiklendiği durumlarla başa çıkmak ve kendini açma tekniği.

Zaman Planlaması:

Teorik: 4

Uygulama: 3

Görselleştirme, sınırlı yeniden ebeveynlik ve sağlıklı yetişkini modellemek, grup görselleştirme çalışması, terapi ilişkisi/ yeniden yazma.

VI. Şema Terapi’nin B (Borderline Kişilik Bozukluğu ve Narsistik Kişilik Bozukluğu) ve C Küme (Bağımlı Kişilik Bozukluğu: Çekingen Kişilik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu) Kişilik Bozukluklarına Uyarlanması:

İşlenecek Konular: B Küme ve C Küme KB için şema mod çalışması ve tedavi planı geliştirme.

Zaman Planlaması:

Teorik: 4

Uygulama: 3

İşlevsiz ebeveyn modları ve sağlıksız başa çıkma modlarıyla sandalye çalışmaları.

EĞİTİMİN TEMEL AMAÇLARI

1.  Çağdaş psikoterapi yaklaşımları arasında önemli yer tutan şema terapinin kökenlerinin ve temellerinin teorik olarak aktarılması.

2. Bu teorik çerçeveden kaynağını alan şema terapi yöntem ve tekniklerinin çeşitli uygulamalar aracılığıyla psikoterapi ortamında uygulanabilir hale getirilmesi.

EĞİTİMİN KATILIM KOŞULLARI

Uluslararası Sertifikasyon temel eğitimine Klinik Psikologlar (Psikoloji Lisans ya da PDR mezunu olunması ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamış olması) ve Psikiyatri Uzmanları katılabilir. PDR veya Psikoloji mezunu olup PDR Yüksek Lisansını tamamlamış kişiler ise ilgili eğitime “danışmanlık becerileri içerisinde şema terapi tekniklerini kullanabilir” ifadesini içeren ulusal katılım belgesi alacak şekilde katılabilirler. İlgili koşulları sağlayamadığı halde Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet Uzmanı veya Psikiyatri Hemşiresi gibi alanda çalışan kişiler uygun bulunduğunda sadece mesleki/kişisel gelişim amaçlı katılım belgesi alabilecek şekilde eğitime katılabilir. Öncelik sertifikayı devam ettirebilecek adaylara verilecektir. Mezun olunan programın değerlendirmesi için katılımcılardan Lisans ve Yüksek Lisans diploması beyan etmeleri istenecektir. Başvurularda, mezun olunan programın Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği ölçütleriyle uyumluluğu, mezuniyet sonrası klinik deneyim süresi, aktif olarak devam eden vaka takibi ve daha önce başka bir psikoterapi yaklaşımında sertifikasyon sürecini tamamlamış olması gibi koşulları sağlayan adaylara öncelik verilmektedir. Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTMEN BİLGİLERİ

Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse Karaca (ISST Eğitmeni ve Süpervizörü) :

Lisansını ODTÜ psikoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını da yine aynı bölümde Klinik Psikoloji Programına devam ederek tamamlamıştır. Kendisi, Türkiye’deki eğitmenlerden sonra, Uluslararası Şema Terapi Derneği’nden (ISST) onaylı ilk şema terapisti olmuş, şimdiyse ISST’den onaylı Şema Terapi Eğitmeni ve Süpervizörü olmaya hak kazanmıştır. Bu zamana kadar Şema Terapi alanında pek çok tez, araştırma, makale ve kitap bölümlerinde yazarlık, editörlük, hakemlik ve danışmanlık yapmıştır. Yanı sıra, ulusal ve uluslararası pek çok kongre ve konferansta şema terapiyle ilgili bildiri sunmuştur. ODTÜ’deki doktora eğitimi sırasında süpervizyonun nasıl verilmesi gerektiğine dair, süpervizör olmakla ilgili de özel bir eğitim aşamasından geçmiştir. 2007’den beri ODTÜ Klinik Yüksek Lisans Programı, Arel Klinik Psikoloji Doktora Programı, İTÜ Uygulamalı Psikoloji Programı gibi çeşitli üniversitelerin klinik programlarında araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak şema terapi ve süpervizyon dersleri vermiştir. Halen İstanbul Rumeli Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda kendi ofisinde uzun yıllardır şema terapiyle kronik problemler yaşayan kişilerle bireysel ve yetişkin odaklı görüşmeler yapmaktadır.

*Detaylı bilgi: 0532 484 96 86 telefon numarasından ya da sematerapiegitim@gmail.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page