top of page

İstanbul Rumeli Üniversitesi
Klinik Psikoloji
Doktora Programı

PROGRAM HAKKINDA

 Rumeli Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı, bilimsel araştırmalar temelinde hem pratik hem de teorik bilgilerin ışığında doktor klinik psikolog adaylarının alandaki bilgilerini derinleştirerek akademik alt yapılarını güçlendirmesi ve akademik kadromuzca öğretilen nitelikli bilgileri kendinden sonraki adaylara aktarabilme yeterliliğini kazanması hedefiyle 2021- 2022 akademik yılında eğitime başlamıştır.

 

     Klinik psikolojiyle felsefeyi bütünleştiren doktora programımızda, klinik uygulamalara ve psikopatolojiye eleştirel bir yaklaşım esas alınmaktadır. Programın temel amacı, doktor klinik psikolog adaylarının alanlarına akademik katkıda bulunacak araştırmacılar olmalarına imkân sağlamaktır.

 

   Bu program, Klinik psikoloji doktora öğrencilerine, İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İRUPUYAM) klinik görüşme yapma fırsatı verirken; alanında deneyimli akademisyenlerden süpervizyon alarak teoride edindikleri bilimsel bilgileri uygulamaya geçirebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu şekilde, doktora programımız, öğrencilerin klinik görüşme becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

 

     

BAŞVURU KOŞULLARI

    Lisansını Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden birinde tamamlamış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak (Öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak). Psikolojik danışmanlık veya psikoloji lisansına sahip olanlar için ayrıca bir tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

     Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olmak, 

 

    Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde alınmış olması kaydıyla ALES (EA) sınavından en az 55 puan almış olmak, 

 

   Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde alınmış olması kaydıyla Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 70 puana sahip olmak (YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili bir puan alınması zorunludur. 

     Ales ve Dil puanı olmadan programa kabul edilmeniz MÜMKÜN OLMAMAKTADIR. Söz konusu yeterlilikleri karşıladıktan sonra başvuru yapmanız beklenmektedir. 

     Eşdeğerlikler https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html 

sitesinden hesaplanacaktır).

   Eğitim dili Türkçe olan Klinik Psikoloji Doktora Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Klinik Psikoloji Doktora Bilimsel Hazırlık Programı; Klinik Psikoloji Doktora Programı’na kabul almış ve tezli yüksek lisans derecelerini üniversitelerin “Klinik Psikoloji” anabilim dallarında tamamlamamış öğrencilere uygulanmaktadır. Bilimsel hazırlık programı ise 2 yarıyıl sürmektedir.

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK

Prof. Dr. Turan AKBAŞ

Prof. Dr. Güncel ÖNKAL

Doç. Dr. Murat ARTIRAN

Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Alper HASANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Serap ÇAKICI

KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA DERS MÜFREDATI

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası (İRUPUYAM).jpg

Ön Başvuru

Dosya Yükle
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
İlginiz için teşekkürler
bottom of page